Obezite Nedir?

Obezite, bedende fazla miktarda yağ toplanması durumudur. Sağlık üzerinde pek çok zararlı etkilere sahiptir. Kişinin vücut ağırlığı, olması gerekenin % 20 üzerindeyse obez olarak değerlendirilir.

Obezite cerrahisi kısaca sağlık problemleri oluşturacak ağırlıkta, diyet ve egzersiz gibi metodlarla çözülememiş aşırı kilo sorununun çözümü için sindirim sistemi üzerinde uygulanan bir grup cerrahi yöntemi içeren bir terimdir. Benzer anlama gelen bariatrik cerrahi terimi, Yunanca baros:ağırlık ve iatrikos:tedavi etme kelimelerinin birleşiminden oluşur. Obezite cerrahisi metodları farklı birçok ameliyatı içerse de, temelde etki mekanizmaları iki grupta incelenebilir. Bunlar alınabilecek gıda miktarını kısıtlayıcı (restriktif) etki ve gıdaların emilimini azaltan (malabsorbtif) etkidir.

Bu konudaki makalelerde sıkça karşılaşabileceğiniz bir kavram da minimal invaziv cerrahi, ya da laparoskopik cerrahidir. Bu terim karında büyük bir kesi yapmaya gerek kalmadan, küçük kesilerle ve özel aletlerle gerçekleştirilebilen ameliyatları kapsar. Minimal invaziv cerrahinin türleri laparoskopik cerrahi, single site cerrahi (tek delikten ameliyat), robotik cerrahi ve endoskopik tekniklerdir. Bunların çoğu yeni metodlar olup, laparoskopik cerrahi hastaların büyük çoğunluğu için hala en iyi seçenektir. Bununla birlikte, hastaların tüm seçenekleri bilip anlayarak karar vermesi önemlidir.

Laparoskopik cerrahi, ya da kapalı ameliyat denilen minimal invaziv cerrahi türünde karında toplam 4 veya 5 küçük kesi yapılır. Bunların çapı genelde parmağınızdan daha büyük değildir. Bu girişlerden yerleştirilen trokar adı verilen özel portlar aracılığıyla laparoskopik aletler karın içine erişebilir. Bu sırada karın içi organlarda herhangi bir yaralanma olmasını engellemek ve rahat çalışmak amacıyla karın içine belli bir basınçta karbondioksid gazı doldurulur. Bu gazın çoğu ameliyat bitiminde portlardan boşaltılır, kalan kısım ise karın zarı tarafından emilerek akciğerlerden atılır. Bu gazın bir yan etkisi, laparoskopik ameliyatlardan sonra neredeyse kural olarak sağ veya bazen sol omuz ağrısı görülmesidir. Bu tamamen geçici bir yan etkidir.

Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye birçok üstünlüğü vardır:

-Daha küçük, daha estetik yara izleri

-Daha az ağrı

-Daha kısa yatış süresi

-Normal hayata daha hızlı dönüş

-Daha az yara yeri komplikasyonları

Single Incision (Tek port) Bariatrik Cerrahi Nedir?

SILS olarak da kısaltılabilecek bu cerrahi, genellikle göbek içinden biraz daha geniş (3-4 cm) kesi yapılarak, birden çok aletin yerleştirilebileceği bir port ile yapılan ameliyatlardır. Obezite cerrahisinde kullanımı teknik güçlükler nedeniyle rutine girememiş olsa da, safra kesesi ve reflü ameliyatlarında, obez olmayan seçilmiş hastalarda kullanılmaktadır. Temel tartışma konusu, kozmetik amaçlarla güvenlikten ödün verilip verilmediğidir.

Robotik Bariatrik Cerrahi Nedir?

Bu metodda cerrah ameliyat masasında değil, robot konsolunda oturur. Klasik laparoskopik teknikteki gibi portlar ve laparoskopik aletler yerleştirildikten sonra aletler robotik kollara monte edilir. Bundan sonraki aşamada, cerrah her iki el parmaklarının hareketleri ile içerideki aletleri yönetir. Bu teknik özellikle torasik ve pelvik cerrahide, ürolojik ameliyatlarda üstünlüğü kanıtlanmış bir metoddur.

Bariatrik cerrahi söz konusu olduğunda ise deneyimli bir bariatrik cerrahın yaptığı laparoskopik ameliyata büyük bir üstünlüğü olmadığı belirlenmiştir. Yanısıra, robotik cerrahide maliyetler daha yüksek olmakta, kurulum aşamasının uzun olması anestezi süresini uzatmakta ve riski hafifçe arttırmaktadır. Zamanla robotik teknolojideki gelişmeler (tek port robotik cerrahi, robotik stapler) daha güvenli ve etkili olmasını sağlayabilir olmakla birlikte, günümüzde deneyimli bir bariatrik cerrahın laparoskopik yaklaşımı en iyi seçenek olarak görülmektedir.

NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) Nedir?

NOTES endoskopik cerrahinin giderek yükselen bir alanıdır. Bu işlemler, ağız yoluyla girilen bir endoskop aracılığıyla yemek borusundan aşağıya inilerek, karında kesi yapmadan bazı müdahalelerin gerçekleştirilmesinden ibarettir. Bariatrik NOTES prosedürleri ayrıca EBT (Endoskopik Bariatrik Terapiler) olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde EBT yöntemlerinin en gelişmişi olan Apollo cihazı ile gerçekleştirdiğimiz 9 primer obezite vakası ile Avrupa’da üçüncü merkez halinde gelmiş durumdayız. NOTES ve EBT yöntemlerinin günümüzdeki tek soru işareti tedavinin kalıcılığı ile ilgilidir. Bu yaklaşımlar ameliyat sınırının altında ama obezite grubundaki kişilerle, revizyon gerektiren vakalarda ilk tercih olarak önerilebilir.